RecursiveTreeIterator::valid

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

RecursiveTreeIterator::validCheck validity

Opis

public RecursiveTreeIterator::valid ( void ) : bool

Check whether the current position is valid.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if the current position is valid, otherwise FALSE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top