RecursiveCachingIterator::hasChildren

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

RecursiveCachingIterator::hasChildrenCheck whether the current element of the inner iterator has children

Opis

public RecursiveCachingIterator::hasChildren ( void ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

TRUE if the inner iterator has children, otherwise FALSE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top