Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Readline Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
cli.pager "" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.4.0.
cli.prompt "\\b \\> " PHP_INI_ALL Available since PHP 5.4.0.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

cli.pager string

External tool to display output from command line.

cli.prompt string

Command line prompt.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top