Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

PSPELL_FAST (integer)
PSPELL_NORMAL (integer)
PSPELL_BAD_SPELLERS (integer)
PSPELL_RUN_TOGETHER (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top