Przedmowa

PHP, co jest skrótem od "PHP: Hypertext Preprocessor", jest powszechnie używanym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia, który jest szczególnie przystosowany do tworzenia aplikacji internetowych, także poprzez zagnieżdżenie wewnątrz języka HTML. Składnia, wywodząca się z języków C, Java i Perl, jest łatwa do nauczenia się. Głównym celem języka jest umożliwienie programistom szybkiego tworzenia stron internetowych, ale PHP umożliwia znacznie więcej.

Podręcznik ten składa się głównie z opisu funkcji, ale zawiera także opis języka, objaśnienie niektórych z głównych cech PHP, jak również kilka dodatkowych informacji.

Podręcznik można pobrać w kilku formatach spod adresu » https://www.php.net/download-docs.php. Więcej informacji na temat prac nad tym podręcznikiem można znaleźć w rozdziale 'O podręczniku'. Osobom zainteresowanym historią PHP polecamy odpowiedni dodatek.

Autorzy i współpracownicy

Wyróżniamy najbardziej aktywnych twórców na pierwszej stronie podręcznika, ale jest wielu innych współpracowników, którzy pomagają w pracach, lub włożyli w przeszłości wiele pracy przy tym projekcie. Jest wiele niewymienionych tutaj ludzi, którzy wnieśli wkład w rozwój tego podręcznika licznymi komentarzami. Cały czas te uwagi są one uwzględniane w odnośnikach, i za nie serdecznie dziękujemy. Wszystkie poniższe listy uporządkowane są w kolejności alfabetycznej.

Autorzy i edytorzy

Poniżsi współpracownicy powinni zostać wyróżnieni za wpływ jaki mieli (lub ciągle mają) w rozwój podręcznika: Bill Abt, Jouni Ahto, Alexander Aulbach, Christoph Michael Becker, Daniel Beckham, Stig Bakken, Nilgün Belma Bugüner, Jesus M. Castagnetto, Ron Chmara, Sean Coates, John Coggeshall, Simone Cortesi, Peter Cowburn, Daniel Egeberg, Markus Fischer, Wez Furlong, Sara Golemon, Rui Hirokawa, Brad House, Pierre-Alain Joye, Etienne Kneuss, Moriyoshi Koizumi, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Stanislav Malyshev, Justin Martin, Rafael Martinez, Rick McGuire, Moacir de Oliveira Miranda Júnior, Kalle Sommer Nielsen, Yasuo Ohgaki, Philip Olson, Richard Quadling, Derick Rethans, Rob Richards, Sander Roobol, Egon Schmid, Thomas Schoefbeck, Sascha Schumann, Dan Scott, Masahiro Takagi, Yannick Torres, Michael Wallner, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jeroen van Wolffelaar i Andrei Zmievski.

Poniżsi współpracownicy włożyli wiele pracy przy edycji podręcznika: Stig Bakken, Gabor Hojtsy, Hartmut Holzgraefe, Philip Olson i Egon Schmid.

Opiekunowie notatek

Aktualnie najbardziej aktywni opiekunowie to: Daniel Brown, Nuno Lopes, Felipe Pena, Thiago Pojda i Maciek Sokolewicz.

Te osoby także pracowały nad zarządzaniem notatkami: Mehdi Achour, Daniel Beckham, Friedhelm Betz, Victor Boivie, Jesus M. Castagnetto, Nicolas Chaillan, Ron Chmara, Sean Coates, James Cox, Vincent Gevers, Sara Golemon, Zak Greant, Szabolcs Heilig, Oliver Hinckel, Hartmut Holzgraefe, Etienne Kneuss, Rasmus Lerdorf, Matthew Li, Andrew Lindeman, Aidan Lister, Hannes Magnusson, Maxim Maletsky, Bobby Matthis, James Moore, Philip Olson, Sebastian Picklum, Derick Rethans, Sander Roobol, Damien Seguy, Jason Sheets, Tom Sommer, Jani Taskinen, Yasuo Ohgaki, Jakub Vrana, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jared Wyles i Jeroen van Wolffelaar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top