Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Unified ODBC Configuration Options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
odbc.default_db * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_user * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_pw * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.check_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.defaultlrl "4096" PHP_INI_ALL  
odbc.defaultbinmode "1" PHP_INI_ALL  
odbc.default_cursortype "3" PHP_INI_ALL Available as of PHP 5.3.0

Informacja: Entries marked with * are not implemented yet.

Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

odbc.default_db string

ODBC data source to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.default_user string

User name to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.default_pw string

Password to use if none is specified in odbc_connect() or odbc_pconnect().

odbc.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent ODBC connections.

odbc.check_persistent boolean

Check that a connection is still valid before reuse.

odbc.max_persistent integer

The maximum number of persistent ODBC connections per process.

The maximum number of ODBC connections per process, including persistent connections.

odbc.defaultlrl integer

Handling of LONG fields. Specifies the number of bytes returned to variables.

Jeśli użyty zostanie typ integer, wartość zostanie liczona w bajtach. Można także użyć notacji skrótowej opisanej w FAQ.
odbc.defaultbinmode integer

Handling of binary data.

odbc.default_cursortype integer

Controls the ODBC cursor model. Possible values are SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY, SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN, SQL_CURSOR_DYNAMIC and SQL_CURSOR_STATIC (default).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top