OCI-Collection::free

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::freeFrees the resources associated with the collection object

Opis

OCI-Collection::free ( void ) : bool

Frees the resources associated with the collection object.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top