OAuthProvider::timestampNonceHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::timestampNonceHandlerSet the timestampNonceHandler handler callback

Opis

public OAuthProvider::timestampNonceHandler ( callable $callback_function ) : void

Sets the timestamp nonce handler callback, which will later be called with OAuthProvider::callTimestampNonceHandler(). Errors related to timestamp/nonce are thrown to this callback.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

callback_function

The callable functions name.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 Example OAuthProvider::timestampNonceHandler() callback

<?php
function timestampNonceChecker($provider) {

    if (
$provider->nonce === 'bad') {
        return 
OAUTH_BAD_NONCE;
    } elseif (
$provider->timestamp == '0') {
        return 
OAUTH_BAD_TIMESTAMP;
    }
    
    return 
OAUTH_OK;
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top