Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Net_Gopher constants
Constant Value Description
GOPHER_DOCUMENT 0 Standard text/plain document.
GOPHER_DIRECTORY 1 A resource containing a gopher formatted directory listing.
GOPHER_BINHEX 4 A BinHex encoded binary file.
GOPHER_DOSBINARY 5 A DOS formatted binary archive.
GOPHER_UUENCODED 6 A UUEncoded file.
GOPHER_BINARY 9 A generic binary file.
GOPHER_INFO 255 An Informational entry
GOPHER_HTTP 254 A reference to an HTTP resource.
GOPHER_UNKNOWN -1 An unrecognized entry.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top