Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MySQL Memcache Plugin related

MYSQLND_MEMCACHE_DEFAULT_REGEXP (string)
Default regular expression (PCRE style) used for matching SELECT statements that will be mapped into a MySQL Memcache Plugin access point, if possible. It is also possible to use mysqlnd_memcache_set(), but the default approach is using this regular expression for pattern matching.

Assorted

The version number of this plugin can be obtained by using MYSQLND_MEMCACHE_VERSION or MYSQLND_MEMCACHE_VERSION_ID. MYSQLND_MEMCACHE_VERSION is the string representation of the numerical version number MYSQLND_MEMCACHE_VERSION_ID, which is an integer such as 10000. Developers can calculate the version number as follows.

Version (part) Example
Major*10000 1*10000 = 10000
Minor*100 0*100 = 0
Patch 0 = 0
MYSQLND_MEMCACHE_VERSION_ID 10000

MYSQLND_MEMCACHE_VERSION (string)
Plugin version string, for example, 1.0.0-alpha.
MYSQLND_MEMCACHE_VERSION_ID (integer)
Plugin version number, for example, 10000.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top