Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Mysqlnd_memcache Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
mysqlnd_memcache.enable 1 PHP_INI_SYSTEM Available since 1.0.0

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

mysqlnd_memcache.enable integer

Enables or disables the plugin. If disabled, the extension will not plug into mysqlnd to proxy internal mysqlnd C API calls.

Informacja:

This option is mainly used by developers to build this extension statically into PHP. General users are encouraged to build this extension as a shared object, and to unload it completely when it is not needed.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top