Wymagania

Aby mieć dostęp do tych funkcji, musisz skompilować PHP z obsługą rozszerzenia mysqli.

Informacja:

Rozszerzenie mysqli jest zaprojektowane do działania z MySQL w wersji 4.1.13 lub nowszej albo 5.0.7 lub nowszej. Dla starszych wersji, zapoznaj się z rozszerzeniem MySQL.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-12
alvaro at demogracia dot com
2 years ago
Supported authentication methods are listed in the "Loaded plugins" row of the "mysqlnd" section in phpinfo(). Look for plugins that start with "auth_plugin_…".
To Top