Notatki

Trochę notatek na temat implementacji:

  1. Obsługę MYSQL_TYPE_GEOMETRY do rozszerzenia MySQL dodano w PHP 5.3.

  2. Zauważ, że są różne wewnętrzne implementacje w bibliotekach libmysqlclient i mysqlnd dla obsługi kolumn typu MYSQL_TYPE_GEOMETRY. Mówiąc ogólnie, mysqlnd zaalokuje znacznie mniej pamięci. Na przykład, jeżeli w zbiorze wyników występuje kolumna typu POINT, libmysqlclient może zaalokować nawet do 4GB pamięci RAM, mimo że do trzymania jej w pamięci potrzeba mniej niż 50 bajtów. Alokacja pamięci jest znacznie mniejsza, mniejsza nawet niż 50 bajtów, w wypadku użycia mysqlnd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top