SqlStatementResult::getLastInsertId

(No version information available, might only be in Git)

SqlStatementResult::getLastInsertIdGet last insert id

Opis

public mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getLastInsertId ( void ) : String

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The ID for the last insert operation.

Przykłady

Przykład #1 mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getLastInsertId() example

<?php

/* ... */

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top