SqlStatementResult::getColumns

(No version information available, might only be in Git)

SqlStatementResult::getColumnsGet columns

Opis

public mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getColumns ( void ) : Array

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Przykłady

Przykład #1 mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getColumns() example

<?php

/* ... */

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top