Typy zasobów

zbiór wynikowy mssql

Zbiór wynikowy zwrócony przez mssql_query() dla zapytań SELECT.

identyfikator instrukcji mssql

Identyfikator instrukcji zwrócony przez mssql_init().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top