Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MSSQL_ASSOC (integer)
Zwraca tablicę asocjacyjną. Używane w funkcji mssql_fetch_array() jako parametr dla result_type.
MSSQL_NUM (integer)
Zwraca tablicę numeryczną. Używane w funkcji mssql_fetch_array() jako parametr result_type.
MSSQL_BOTH (integer)
Zwraca tablicę z kluczami numerycznymi i kluczami jako nazwy pól. Jest to wartość domyślna w funkcji mssql_fetch_array() jako parametr result_type.
SQLTEXT (integer)
Wskazuje typ 'TEXT' w MSSQL używany przez mssql_bind() jako parametr type.
SQLVARCHAR (integer)
Wskazuje typ 'VARCHAR' w MSSQL używany przez mssql_bind() jako parametr type.
SQLCHAR (integer)
Wskazuje typ 'CHAR' w MSSQL używany przez mssql_bind() jako parametr type.
SQLINT1 (integer)
Reprezentuje jeden bajt z zakresem od -128 do 127.
SQLINT2 (integer)
Reprezentuje dwa bajty z zakresem od -32768 do 32767.
SQLINT4 (integer)
Reprezentuje cztery bajty z zakresem od -2147483648 do 2147483647.
SQLBIT (integer)
Wskazuje typ 'BIT' w MSSQL używany przez mssql_bind() jako parametr type.
SQLFLT4 (integer)
Reprezentuje czterobajtową liczbę typu float.
SQLFLT8 (integer)
Reprezentuje ośmiobajtową liczbę typu float.
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
emigort at gmail dot com
9 years ago
For MSSQL data type bigint use
SQLFLT8  type parameter on mssql_bind
up
-1
plee61 at hotmail dot com
14 years ago
SQLINT1 represents one byte, range -128 to 127
SQLINT2 represents two bytes, range -32768 to 32767
SQLINT4 represents four bytes, range -2147483648 to 2147483647
To Top