Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne MS SQL Server
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
mssql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
mssql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mssql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mssql.min_error_severity "10" PHP_INI_ALL  
mssql.min_message_severity "10" PHP_INI_ALL  
mssql.compatability_mode "0" PHP_INI_ALL  
mssql.connect_timeout "5" PHP_INI_ALL  
mssql.timeout "60" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.1.0.
mssql.textsize "-1" PHP_INI_ALL  
mssql.textlimit "-1" PHP_INI_ALL  
mssql.batchsize "0" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.0.4.
mssql.datetimeconvert "1" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.2.0.
mssql.secure_connection "0" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.3.0.
mssql.max_procs "-1" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.3.0.
mssql.charset "" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 5.1.2, gdy zostanie zbudowany z obsługą FreeTDS 7.0 lub nowszej.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
jakub dot otrzasek at marol dot com dot pl
13 years ago
mssql.charset      ""      PHP_INI_ALL
this setting is case sensitive, it can provide problms with connection to DB.

ini_set('mssql.charset', 'utf-8');
this setting this allowed me to connect.

ini_set('mssql.charset', 'UTF-8');
that one is ok.

regards!
up
0
pigochu at gmail dot com
10 years ago
If mssql.charset = "UTF-8" can't get UTF-8 string , u can use putenv() to set FREETDSCONF dynamic.
up
-5
valli at icsurselva dot ch
14 years ago
There also exists a configuration option called 'mssql.charset'.
It will override the 'client charset' setting in freetds.conf.
AFAIK this will only take effect if the 'tds version' setting
in freetds.conf is >=7.0
up
-7
ed at x-space dot net
13 years ago
Take care about mssql.max_procs = '-1'. It doesn't mean unlimited procs.

With the default driver, it's mean 25 procs.

See php.ini for more information.

If you're application is stress, mssql_connect may failed without adjustment.
To Top