Podstawowe użycie

Ten prosty przykład pokazuje jak można połączyć się do bazy mSQL, wykonać zapytanie, wyświetlić wiersze z wynikami i zamknąć połączenie.

Przykład #1 Przykład użycia mSQL

<?php
/* Nawiązanie połączenia, wybór bazy danych */
$link msql_connect('localhost')
    or die(
'Nie można nawiązać połączenia : ' msql_error());

msql_select_db('database'$link)
    or die(
'Nie można wybrać bazy danych');

/* Wykonanie zapytania SQL */
$query 'SELECT * FROM my_table';
$result msql_query($query$link) or die('Wykonanie zapytania nie powiodło się : ' msql_error());

/* Wyświetlenie wyników w postaci tabeli HTML */
echo "<table>\n";
while (
$row msql_fetch_array($resultMSQL_ASSOC)) {
    echo 
"\t<tr>\n";
    foreach (
$row as $col_value) {
        echo 
"\t\t<td>$col_value</td>\n";
    }
    echo 
"\t</tr>\n";
}
echo 
"</table>\n";

/* Zwolnienie pamięci zajmowanej przez wynik */
msql_free_result($result);

/* Zamknięcie połączenia */
msql_close($link);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top