MongoGridFS::storeBytes

(PECL mongo >=0.9.2)

MongoGridFS::storeBytesStores a string of bytes in the database

Opis

public MongoGridFS::storeBytes ( string $bytes [, array $metadata = array() [, array $options = array() ]] ) : mixed

Parametry

bytes

String of bytes to store.

metadata

Other metadata fields to include in the file document.

Informacja:

Pola te mogą również nadpisywać te, które byłyby stworzone automatycznie przez sterownik, jak zostało to opisane w dokumentacji MongoDB dla » kolekcji plików. Niektóre praktyczne zastosowania dla tego zachowania to podanie niestandardowych wartości chunkSize lub _id dla danego pliku.

options

An array of options for the insert operations executed against the chunks and files collections. See MongoCollection::insert() for documentation on these these options.

Zwracane wartości

Zwraca _id zapisanego dokumentu plikowego. Będzie to wygenerowane MongoId, chyba że _id zostało jawnie podane w parametrze metadata.

Błędy/Wyjątki

Throws MongoGridFSException if there is an error inserting into the chunks or files collections.

Przykłady

Przykład #1 MongoGridFS::storeBytes() with additional metadata

<?php
$m 
= new MongoClient();
$gridfs $m->selectDB('test')->getGridFS();

$bytes 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$id $gridfs->storeBytes($bytes, array('_id' => 'alphabet'));
$gridfsFile $gridfs->get($id);

var_dump($gridfsFile->file);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(7) {
 ["_id"]=>
 string(8) "alphabet"
 ["uploadDate"]=>
 object(MongoDate)#7 (0) {
 }
 ["length"]=>
 int(26)
 ["chunkSize"]=>
 int(262144)
 ["md5"]=>
 string(32) "c3fcd3d76192e4007dfb496cca67e13b"
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top