MongoDB::setReadPreference

(PECL mongo >=1.3.0)

MongoDB::setReadPreferenceSet the read preference for this database

Opis

public MongoDB::setReadPreference ( string $read_preference [, array $tags ] ) : bool

Parametry

read_preference

Tryb preferencji odczytu: MongoClient::RP_PRIMARY, MongoClient::RP_PRIMARY_PREFERRED, MongoClient::RP_SECONDARY, MongoClient::RP_SECONDARY_PREFERRED, or MongoClient::RP_NEAREST.

tags

Tablica jednego lub więcej zbiorów tagów, gdzie każdy zbiór tagów jest sam w sobie tablicą kryteriów stosowanych do dopasowania tagów na elementach zbioru replik.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia lub FALSE w przeciwnym przypadku.

Błędy/Wyjątki

Generuje błąd poziomu E_WARNING jeśli parametr jest nieprawidłowy, lub podano jeden lub więcej zbiorów tagów przy stosowaniu trybu preferencji odczytu MongoClient::RP_PRIMARY.

Przykłady

Przykład #1 MongoDB::setReadPreference() tag set array syntax example

<?php

$m 
= new MongoClient();
$db $m->test;

// Prefer the nearest server in the "east" data center also used for reporting,
// but fall back to a server in the "west" data center
$db->setReadPreference(MongoClient::RP_NEAREST, array(
    array(
'dc' => 'east''use' => 'reporting'),
    array(
'dc' => 'west'),
));
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top