MongoDB\Driver\WriteResult::getWriteErrors

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteResult::getWriteErrorsReturns any write errors that occurred

Opis

final public MongoDB\Driver\WriteResult::getWriteErrors ( void ) : array

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns an array of MongoDB\Driver\WriteError objects for any write errors encountered during the write operation. The array will be empty if no write errors occurred.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\WriteResult::getWriteErrors() with a single error

<?php

$manager 
= new MongoDB\Driver\Manager;

/* By default, bulk write operations are executed serially in order and
 * execution will stop after the first error.
 */
$bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite;
$bulk->insert(['_id' => 1]);
$bulk->insert(['_id' => 2]);
$bulk->insert(['_id' => 2]);
$bulk->insert(['_id' => 3]);
$bulk->insert(['_id' => 4]);
$bulk->insert(['_id' => 4]);

try {
    
$result $manager->executeBulkWrite('db.collection'$bulk);
} catch (
MongoDB\Driver\Exception\BulkWriteException $e) {
    
var_dump($e->getWriteResult()->getWriteErrors());
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(1) {
 [0]=>
 object(MongoDB\Driver\WriteError)#5 (4) {
  ["message"]=>
  string(81) "E11000 duplicate key error collection: db.collection index: _id_ dup key: { : 2 }"
  ["code"]=>
  int(11000)
  ["index"]=>
  int(2)
  ["info"]=>
  NULL
 }
}

Przykład #2 MongoDB\Driver\WriteResult::getWriteErrors() with multiple errors

<?php

$manager 
= new MongoDB\Driver\Manager;

/* The "ordered" option may be used to allow bulk write operations to continue
 * executing after the first error is encountered.
 */
$bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite(['ordered' => false]);
$bulk->insert(['_id' => 1]);
$bulk->insert(['_id' => 2]);
$bulk->insert(['_id' => 2]);
$bulk->insert(['_id' => 3]);
$bulk->insert(['_id' => 4]);
$bulk->insert(['_id' => 4]);

try {
    
$result $manager->executeBulkWrite('db.collection'$bulk);
} catch (
MongoDB\Driver\Exception\BulkWriteException $e) {
    
var_dump($e->getWriteResult()->getWriteErrors());
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(2) {
 [0]=>
 object(MongoDB\Driver\WriteError)#5 (4) {
  ["message"]=>
  string(81) "E11000 duplicate key error collection: db.collection index: _id_ dup key: { : 2 }"
  ["code"]=>
  int(11000)
  ["index"]=>
  int(2)
  ["info"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 object(MongoDB\Driver\WriteError)#6 (4) {
  ["message"]=>
  string(81) "E11000 duplicate key error collection: db.collection index: _id_ dup key: { : 4 }"
  ["code"]=>
  int(11000)
  ["index"]=>
  int(5)
  ["info"]=>
  NULL
 }
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top