MongoDB\Driver\WriteError::getMessage

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteError::getMessageReturns the WriteError's error message

Opis

final public MongoDB\Driver\WriteError::getMessage ( void ) : string

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the WriteError's error message.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\WriteError::getMessage() example

<?php

$manager 
= new MongoDB\Driver\Manager;

$bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite;
$bulk->insert(['_id' => 1]);
$bulk->insert(['_id' => 1]);

try {
    
$manager->executeBulkWrite('db.collection'$bulk);
} catch(
MongoDB\Driver\Exception\BulkWriteException $e) {
    
var_dump($e->getWriteResult()->getWriteErrors()[0]->getMessage());
}

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(70) "E11000 duplicate key error index: db.collection.$_id_ dup key: { : 1 }"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top