MongoDB\Driver\WriteConcern::getW

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::getWReturns the WriteConcern's "w" option

Opis

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::getW ( void ) : string|integer|null

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the WriteConcern's "w" option.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\WriteConcern::getW() example

<?php

$wc 
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(1);
var_dump($wc->getW());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(MongoDB\Driver\WriteConcern::MAJORITY);
var_dump($wc->getW());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

int(1)
string(8) "majority"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top