MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournal

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournalReturns the WriteConcern's "journal" option

Opis

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournal ( void ) : boolean|null

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the WriteConcern's "journal" option.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournal() example

<?php

$wc 
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(1);
var_dump($wc->getJournal());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(10true);
var_dump($wc->getJournal());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(10false);
var_dump($wc->getJournal());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

NULL
bool(true)
bool(false)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top