MongoDB\Driver\WriteConcern::bsonSerialize

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::bsonSerializeReturns an object for BSON serialization

Opis

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::bsonSerialize ( void ) : object

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns an object for serializing the WriteConcern as BSON.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\WriteConcern::bsonSerialize() with majority write concern

<?php

$wc 
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(MongoDB\Driver\WriteConcern::MAJORITY);
var_dump($wc->bsonSerialize());

echo 
"\n"MongoDB\BSON\toJSON(MongoDB\BSON\fromPHP($wc));

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

object(stdClass)#2 (1) {
  ["w"]=>
  string(8) "majority"
}

{ "w" : "majority" }

Przykład #2 MongoDB\Driver\WriteConcern::bsonSerialize() with wtimeout and journal

<?php

$wc 
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(21000true);
var_dump($wc->bsonSerialize());

echo 
"\n"MongoDB\BSON\toJSON(MongoDB\BSON\fromPHP($wc));

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

object(stdClass)#2 (3) {
  ["w"]=>
  int(2)
  ["j"]=>
  bool(true)
  ["wtimeout"]=>
  int(1000)
}

{ "w" : 2, "j" : true, "wtimeout" : 1000 }

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top