MongoDB\Driver\Session::commitTransaction

(mongodb >=1.5.0)

MongoDB\Driver\Session::commitTransactionCommits a transaction

Opis

final public MongoDB\Driver\Session::commitTransaction ( void ) : void

Saves the changes made by the operations in the multi-document transaction and ends the transaction. Until the commit, none of the data changes made from within the transaction are visible outside the transaction.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top