MongoDB\Driver\Session::abortTransaction

(mongodb >=1.5.0)

MongoDB\Driver\Session::abortTransactionAborts a transaction

Opis

final public MongoDB\Driver\Session::abortTransaction ( void ) : void

Terminates the multi-document transaction and rolls back any data changes made by the operations within the transaction. That is, the transaction ends without saving any of the changes made by the operations in the transaction.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top