MongoDB\Driver\Server::getHost

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\Server::getHostReturns the hostname of this server

Opis

final public MongoDB\Driver\Server::getHost ( void ) : string

Returns the hostname of this server.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the hostname of this server.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\Server::getHost() example

<?php

$manager 
= new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017/");

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_PRIMARY);
$server $manager->selectServer($rp);

var_dump($server->getHost());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(9) "localhost"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top