MongoDB\Driver\ReadPreference::getModeString

(mongodb >=1.7.0)

MongoDB\Driver\ReadPreference::getModeStringReturns the ReadPreference's "mode" option as a string

Opis

final public MongoDB\Driver\ReadPreference::getModeString ( void ) : string

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the ReadPreference's "mode" option as a string.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\ReadPreference::getModeString() example

<?php

$rp 
= new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::PRIMARY);
var_dump($rp->getModeString());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::PRIMARY_PREFERRED);
var_dump($rp->getModeString());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::SECONDARY);
var_dump($rp->getModeString());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::SECONDARY_PREFERRED);
var_dump($rp->getModeString());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::NEAREST);
var_dump($rp->getModeString());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(7) "primary"
string(16) "primaryPreferred"
string(9) "secondary"
string(18) "secondaryPreferred"
string(7) "nearest"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top