MongoDB\Driver\ReadConcern::getLevel

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\ReadConcern::getLevelReturns the ReadConcern's "level" option

Opis

final public MongoDB\Driver\ReadConcern::getLevel ( void ) : string|null

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the ReadConcern's "level" option.

Błędy/Wyjątki

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\Driver\ReadConcern::getLevel() example

<?php

$rc 
= new MongoDB\Driver\ReadConcern();
var_dump($rc->getLevel());

$rc = new MongoDB\Driver\ReadConcern(MongoDB\Driver\ReadConcern::LOCAL);
var_dump($rc->getLevel());

$rc = new MongoDB\Driver\ReadConcern(MongoDB\Driver\ReadConcern::MAJORITY);
var_dump($rc->getLevel());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

NULL
string(5) "local"
string(8) "majority"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top