MongoDB\Driver\CursorInterface::setTypeMap

(mongodb >=1.6.0)

MongoDB\Driver\CursorInterface::setTypeMapSets a type map to use for BSON unserialization

Opis

abstract public MongoDB\Driver\CursorInterface::setTypeMap ( array $typemap ) : void

Sets the type map configuration to use when unserializing the BSON results into PHP values.

Parametry

typeMap (array)

Konfiguracja mapy typów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top