MongoDB\BSON\Decimal128::__toString

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\Decimal128::__toStringReturns the string representation of this Decimal128

Opis

final public MongoDB\BSON\Decimal128::__toString ( void ) : string

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the string representation of this Decimal128.

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\BSON\Decimal128::__toString() example

<?php

var_dump
((string) new MongoDB\BSON\Decimal128(1234.5678));
var_dump((string) new MongoDB\BSON\Decimal128(NAN));
var_dump((string) new MongoDB\BSON\Decimal128(INF));

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(9) "1234.5678"
string(3) "NaN"
string(8) "Infinity"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top