MongoDB\BSON\Binary::__toString

(mongodb >=1.2.0)

MongoDB\BSON\Binary::__toStringReturns the Binary's data

Opis

final public MongoDB\BSON\Binary::__toString ( void ) : string

Ta metoda jest aliasem dla: MongoDB\BSON\Binary::getData().

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the Binary's data.

Przykłady

Przykład #1 MongoDB\BSON\Binary::__toString() example

<?php

var_dump
((string) new MongoDB\BSON\Binary('foo'MongoDB\BSON\Binary::TYPE_GENERIC));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(3) "foo"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top