MongoCursor::getReadPreference

(PECL mongo >=1.3.3)

MongoCursor::getReadPreferenceGet the read preference for this query

Opis

public MongoCursor::getReadPreference ( void ) : array

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Funkcja ta zwraca tablicę opisującą preferencję odczytu. Tablica zawiera wartości type dla stringowego trybu preferencji odczytu (odpowiadającego stałym MongoClient), i tagsets zawierającą listę wszystkich kryteriów zbiorów tagów. Jeśli nie podano żadnego tagu, tagsets nie będzie obecne w tablicy.

Przykłady

Przykład #1 MongoCursor::getReadPreference() return value example

<?php

$m 
= new MongoClient();
$cursor $m->test->users->find();
$cursor->setReadPreference(MongoClient::RP_SECONDARY, array(
    array(
'dc' => 'east''use' => 'reporting'),
    array(
'dc' => 'west'),
    array(),
));
var_dump($cursor->getReadPreference());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(2) {
 ["type"]=>
 string(9) "secondary"
 ["tagsets"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  array(2) {
   ["dc"]=>
   string(4) "east"
   ["use"]=>
   string(9) "reporting"
  }
  [1]=>
  array(1) {
   ["dc"]=>
   string(7) "west"
  }
  [2]=>
  array(0) {
  }
 }
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top