MongoCommandCursor::getReadPreference

(PECL mongo >=1.6.0)

MongoCommandCursor::getReadPreferenceGet the read preference for this command

Opis

public MongoCommandCursor::getReadPreference ( void ) : array

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Funkcja ta zwraca tablicę opisującą preferencję odczytu. Tablica zawiera wartości type dla stringowego trybu preferencji odczytu (odpowiadającego stałym MongoClient), i tagsets zawierającą listę wszystkich kryteriów zbiorów tagów. Jeśli nie podano żadnego tagu, tagsets nie będzie obecne w tablicy.

Przykłady

Przykład #1 MongoCommandCursor::getReadPreference() return value example

<?php

$m 
= new MongoClient('mongodb://rs1.example.com:27017', array('replicaSet' => 'myReplSetName'));
$collection $m->selectCollection('test''people');

// If a MongoCommandCursor is constructed directly, it will inherit the read
// preference of the MongoClient instance passed to its constructor; however,
// MongoCollection::aggregateCursor() will have the MongoCommandCursor inherit
// the collection's read preference.
$collection->setReadPreference(MongoClient::RP_SECONDARY);

$cursor $collection->aggregateCursor( [
    [ 
'$group' => [ '_id' => '$name''points' => [ '$sum' => '$points' ] ] ],
    [ 
'$sort' => [ 'points' => -] ],
] );

var_dump($cursor->getReadPreference());

?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(1) {
  ["type"]=>
  string(9) "secondary"
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top