MongoCode::__toString

(PECL mongo >= 0.8.3)

MongoCode::__toStringReturns this code as a string

Opis

public MongoCode::__toString ( void ) : string

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

This code, the scope is not returned.

Przykłady

Przykład #1 MongoCode::__toString() example

<?php

$code 
= new MongoCode('return x;', array("x"=>"hi"));
echo 
"$code\n";

$code = new MongoCode('function() { for(i=0;i<10;i++) { db.foo.update({x:i}, {x:i+1}); } }');
echo 
"$code\n";

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

return x;
function() { for(i=0;i<10;i++) { db.foo.update({x:i}, {x:i+1}); } }
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top