Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MONGO_STREAMS (integer)
Alias of MONGO_SUPPORTS_STREAMS
MONGO_SUPPORTS_STREAMS (integer)
1 when compiled against PHP Streams (default since 1.4.0).
MONGO_SUPPORTS_SSL (integer)
1 when OpenSSL is enabled and available.
MONGO_SUPPORTS_AUTH_MECHANISM_MONGODB_CR (integer)
1 when MongoDB-Challenge/Reponse authentication is compiled in.
MONGO_SUPPORTS_AUTH_MECHANISM_MONGODB_X509 (integer)
1 when x.509 authentication is compiled in.
MONGO_SUPPORTS_AUTH_MECHANISM_GSSAPI (integer)
1 when GSSAPI authentication is compiled in.
MONGO_SUPPORTS_AUTH_MECHANISM_PLAIN (integer)
1 when PLAIN authentication is compiled in.
MONGO_STREAM_NOTIFY_TYPE_IO_INIT (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_TYPE_LOG (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_IO_READ (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_IO_WRITE (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_IO_PROGRESS (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_IO_COMPLETED (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_INSERT (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_QUERY (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_UPDATE (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_DELETE (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_GETMORE (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_KILLCURSOR (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_BATCHINSERT (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_RESPONSE_HEADER (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_WRITE_REPLY (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_CMD_INSERT (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_CMD_UPDATE (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_CMD_DELETE (integer)
MONGO_STREAM_NOTIFY_LOG_WRITE_BATCH (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top