Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

CONNECTION_ABORTED (integer)
CONNECTION_NORMAL (integer)
CONNECTION_TIMEOUT (integer)
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
Dodano w PHP 5.1.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top