Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/mcve.

P;ik DLL dla tego rozszerzenia PECL jest obecnie niedostępny. Zobacz także sekcję budowanie dla Windows.

If installing without specifying the libmonetra path, PHP will attempt to look in the default LibMonetra Install location (/usr/local). If Monetra (MCVE) is in a non-standard location, run configure with: --with-mcve=$mcve_path , where $mcve_path is the path to your MCVE/Monetra installation. Please note that MCVE/Monetra support requires that $mcve_path/lib and $mcve_path/include exist, and include mcve.h or monetra.h under the include directory and libmcve.so and/or libmcve.a and/or libmonetra.so and/or libmonetra.a under the lib directory.

Since MCVE/Monetra has true server/client separation, there are no additional requirements for running PHP with MCVE support. To test your MCVE/Monetra extension in PHP, you may connect to testbox.monetra.com on port 8333 for IP, or port 8444 for SSL using the MCVE/Monetra PHP API. Use 'vitale' for your username, and 'test' for your password. Additional information about test facilities are available at » http://www.mainstreetsoftworks.com/.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top