Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

M_PENDING (integer)
M_DONE (integer)
M_ERROR (integer)
M_FAIL (integer)
M_SUCCESS (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top