Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MB_OVERLOAD_MAIL (integer)
MB_OVERLOAD_STRING (integer)
MB_OVERLOAD_REGEX (integer)
MB_CASE_UPPER (integer)
MB_CASE_LOWER (integer)
MB_CASE_TITLE (integer)
MB_CASE_FOLD (integer)
Available since PHP 7.3.
MB_CASE_LOWER_SIMPLE (integer)
Available since PHP 7.3.
MB_CASE_UPPER_SIMPLE (integer)
Available since PHP 7.3.
MB_CASE_TITLE_SIMPLE (integer)
Available since PHP 7.3.
MB_CASE_FOLD_SIMPLE (integer)
Used by case-insensitive operations. Available since PHP 7.3.
MB_ONIGURUMA_VERSION (string)
The Oniguruma version, e.g. 6.9.4. Available since PHP 7.4.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top