Lua::eval

(PECL lua >=0.9.0)

Lua::evalEvaluate a string as Lua code

Opis

public Lua::eval ( string $statements ) : mixed

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

statements

Zwracane wartości

Returns result of evaled code, NULL for wrong arguments or FALSE on other failure.

Przykłady

Przykład #1 Lua::eval()example

<?php
$lua 
= new Lua();
$lua->eval(<<<CODE
    print(2);
CODE
);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

2
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top