LimitIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

LimitIterator::validCheck whether the current element is valid

Opis

public LimitIterator::valid ( void ) : bool

Checks whether the current element is valid.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top