LimitIterator::next

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

LimitIterator::nextMove the iterator forward

Opis

public LimitIterator::next ( void ) : void

Moves the iterator forward.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top