Błędy

Spis treści

Wprowadzenie

Niestety, niezależnie od teo jak ostrożnie piszemy nasz kod, błędy są częścią życia. PHP zgłosi błędy, ostrzeżenia i komunikaty dla wielu powszechnych problemów z kodem i środowiskiem uruchomieniowym - wiedza o tym jak wykrywać i obsługiwać te błędy znacząco ułatwia debugownie.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top