Znaczniki PHP

Kiedy PHP przetwarza plik, szuka otwierających i zamykających znaczników (tagów) (są nimi <?php i ?>), które mówią PHP o rozpoczęciu i zakończeniu interpretowania kodu pomiędzy nimi. Przetwarzanie w taki sposób pozwala zagnieżdzać PHP w dowolnym rodzaju dokumentów, ponieważ wszystko poza parą znaczników, otwierającym i zamykającym jest ignorowane przez parser PHP.

PHP pozwala także na użycie krótkiego tagu otwierającego <?, który jest niezalecane, ponieważ jest dostępne tylko gdy włączono go przez dyrektywę short_open_tag lub gdy PHP zostało skonfigurowane z opcją --enable-short-tags .

Jeżeli plik zawiera jedynie kod PHP, zaleca się pominięcie zamykającego tagu PHP na końcu pliku. Zapobiega to dodaniu przypadkowych białych znaków lub nowych linii dodanych po zamknięciu bloku PHP, co może spowodować niechciane efekty ponieważ PHP zacznie buforowanie wyjścia, gdy nie było to intencją programisty na tym etapie wykonywania skryptu.

<?php
echo "Witaj, świecie!";

// ... więcej kodu

echo "Ostatnie wyrażenie";

// skrypt kończy się w tym miejscu, bez tagu zamykającego PHP

Rejestr zmian
Wersja Opis
7.0.0 Tagi ASP <%, %>, <%= i tag skryptu <script language="php"> zostały usunięte z PHP.
5.4.0 Tag <?= jest zawsze dostępny, niezależnie od dyrektywy short_open_tag.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-11
admin at bharatt dot com dot np
2 years ago
You may want to know that removing semicolon is optional sometime but need to know the condition when it can be removed and when it can't be.
-------------------------------------------------------------------------
// Example 1: PHP script with closing tag at the end.
<?php

// php code

// you can remove semicolon
mysqli_close( $db )
?>

// Example 2: PHP script without closing tag at the end.
<?php

// php code

// you can't remove semicolon
mysqli_close( $db )

-----------------------------------------------------------------------
up
-75
anisgazig at gmail dot com
2 years ago
Everything inside a pair of opening and closing tag is interpreted by php parser. Php introduced three types of opening and closing tag.
1.Standard tags
<?php ?>
2.Short echo tag
<?=  ?>
here, <?=  is equivalent meaning of "<?php echo"
3.Short tag
<?   ?>

Standard tag and short echo tag are alwayes available.
But short tag can be disabled either via the short_open_tag php.ini configuration file directive, or are disabled by default if PHP is built with the --disable-short-tags configuration.

If a file contains only PHP code, it is preferable to omit the PHP closing tag at the end of the file.
This prevents accidental whitespace or new lines being added after the PHP closing tag
To Top