Oddzielanie instrukcji

Podobnie jak C i Perl, PHP wymaga aby instrukcje były zakończone średnikiem, na końcu każdego wyrażenia. Zamykający znacznik bloku kodu PHP automatycznie implikuje średnik; nie musisz mieć średnika zamykającego ostatnią linię z bloku PHP. Zamykający znacznik dla bloku będzie zawierać bezpośrednio następującą nową linie jeśli taka istnieje.

<?php
    
echo 'To jest test';
?>

<?php echo 'To jest test' ?>

<?php echo 'Pomineliśmy ostatni zamykający znacznik';

Informacja:

Zamykający znacznik bloku PHP na końcu pliku jest opcjonalny, i w niektórych przypadkach pominięcie jego jest pomocne kiedy używamy include lub require, tak więc niechciane białe znaki nie będą znajdować się na końcu pliku, i ciągle będzie możliwe dodanie nagłówków do odpowiedzi. To jest także poręczne jeśli używasz buferowania wyjścia, i nie chciałbyś zobaczyć dodanych niechcianych białych znaków na końcu cześci generowanej przez includowany plik.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
192
Krishna Srikanth
13 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
To Top