Oddzielanie instrukcji

Podobnie jak C i Perl, PHP wymaga aby instrukcje były zakończone średnikiem, na końcu każdego wyrażenia. Zamykający znacznik bloku kodu PHP automatycznie implikuje średnik; nie musisz mieć średnika zamykającego ostatnią linię z bloku PHP. Zamykający znacznik dla bloku będzie zawierać bezpośrednio następującą nową linie jeśli taka istnieje.

<?php
    
echo 'To jest test';
?>

<?php echo 'To jest test' ?>

<?php echo 'Pomineliśmy ostatni zamykający znacznik';

Informacja:

Zamykający znacznik bloku PHP na końcu pliku jest opcjonalny, i w niektórych przypadkach pominięcie jego jest pomocne kiedy używamy include lub require, tak więc niechciane białe znaki nie będą znajdować się na końcu pliku, i ciągle będzie możliwe dodanie nagłówków do odpowiedzi. To jest także poręczne jeśli używasz buferowania wyjścia, i nie chciałbyś zobaczyć dodanych niechcianych białych znaków na końcu cześci generowanej przez includowany plik.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
110
Krishna Srikanth
16 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
9
anisgazig at gmail dot com
2 years ago
At the end of each statement,we will use a semicolon to seperate each statement.Php closing tag autometically implies a semiclon.So last line of a statment do not require a statement.

<?php echo "first statement";
      echo
"second statement"
?>

Closing tag is optional and some cases omitting the closing tag is very helpful.
1.using include or require function
2.unwanted whitespace will not occur at the end of file
3.add header any time

<?php echo "omitting closing tag";
To Top