Judy::size

(PECL judy >= 0.1.1)

Judy::sizeReturn the size of the current Judy array

Opis

public Judy::size ( void ) : void

Ta metoda jest aliasem dla: Judy::count().

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Return an integer.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top