Wstęp

Funkcje tokenizera są interfejsem dostępu do wewnętrznego tokenizera, wbudowanego w Zend Engine. Używając tych funkcji można napisać swoje własne narzędzia do analizy lub modyfikacji kodu PHP, bez potrzeby zajmowania się specyfikacją języka na poziomie analizy leksykalnej.

Zobacz też: dodatek o tokenach.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top